www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet >  Livsferdigheter og barneklubber
Sri Lanka

Livsferdigheter og barneklubber

Barn har rett til utdanning. I Sri Lanka kan 90 % av befolkningen lese og skrive, og det betyr at de aller fleste går på skolen og får noe utdanning. Likevel er det mange som faller utenfor.
03.09.2009

Glade barn i barneklubb
Glade barn i barneklubb
Barn har rett til utdanning. Det er en av de viktige paragrafene i FN-konvensjonen[1] om barns rettigheter. I Sri Lanka kan 90 % av befolkningen lese og skrive, og det betyr at de aller fleste går på skolen og får noe utdanning.

Likevel er det mange som faller utenfor og slutter før tiden. Årsaken er som regel fattigdom. Selv om skolen i utgangspunktet er gratis, må barna ha skoleuniform, sko, materiell og mat. I tillegg har mange barn i Sri Lanka vært på flukt de siste årene på grunn av borgerkrigen som har rast i landet. Nå er krigen over, men fortsatt bor ca 250 000 mennesker i flyktningleirer nord i Sri Lanka, og her er det vanskelig å få til noen regelmessig undervisning.
 
Det er mye å lære i en barneklubb
Det er mye å lære i en barneklubb
FORUT har vært med på å opprette barneklubber over hele Sri Lanka. De har som oppgave å fremme barns rettigheter, gi dem gode utviklingsmuligheter og hjelp til skolearbeidet. Dessuten har barn som er med i klubbene fått opplæring i det som kalles ”livsferdigheter” (life skills på engelsk), som ikke bare gir dem kunnskaper, men også utvikler holdninger og ferdigheter som gir en sunn atferd. Dette var noe både barna og foreldrene deres syntes var interessant, og etter at klubbene begynte med slike aktiviteter, fikk de atskillig flere medlemmer. Ferdighetene som barna lærer seg i klubbene hjelper gir dem en større mulighet til å klare seg i livet og utvikle seg til trygge personer når de vokser opp.
 
Deltakelsen med blant annet leksehjelpen som barn får i barneklubbene, har også gjort at flere fullfører grunnskolen. En annen viktig oppgave for barneklubbene er kursvirksomhet for foreldre. Her blir det lagt sterk vekt på hvor viktig det er at barn får gå på skolen uten avbrudd. I Anuradhapura, som ligger rett sør for konfliktområdet i nord, har det vært mange familier som er blitt fordrevet fra hjemstedene sine. I løpet av 2008 sørget FORUT for at 150 barn ble tatt inn i skolen igjen, og det ble iverksatt spesialtiltak for barn som var blitt hengende etter i utdannelsen.
 
I Jaffna, lengst nord på øya, har en av de viktigste oppgavene det siste året vært å sørge for å holde barn på skolen. Barnehagevirksomhet har også stått høyt på dagsorden. Førskolebarn har fått et næringsrikt måltid mat i løpet av dagen, og flere barnehager fikk tildelt vannrensingsfiltre så de fikk rent drikkevann til barna.
 
Utdanning er en offentlig oppgave, og det har aldri vært meningen at FORUT skulle ta over ansvaret og drive egne skoler i Sri Lanka. Derimot har det vist seg at ordninger med barne- og ungdomsklubber og tilbudet om leksehjelp har hatt god virkning for å holde barn på skolen. I ekstraordinære situasjoner med barn på flukt, har FORUT i kortere perioder organisert undervisning inntil barna har kommet i gang på ordinære skoler.
 
Etter hvert som flyktningleirene tømmes, vil det bli behov for hjelp fra humanitære organisasjoner til å få i gang igjen et normalt samfunnsliv. Ikke minst er det viktig å få i gang skoler og barnehager.


[1] En konvensjon er en mellomfolkelig avtale
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: