www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet >  Skole - for et bedre liv

Skole - for et bedre liv

Alle barn i verden har rett til å gå på skole. I FNs tusenårsmål er det bestemt at innen 2015 skal alle barn være sikret muligheten til å gjennomføre en grunnskoleutdanning uansett hvor i verden de bor.
24.04.2009

I Norge tar vi skolen som en selvfølge, men mange steder i verden er skolen bare en fjern drøm og et fremtidshåp. Omtrent hvert tiende barn i verden må arbeide i stedet for å gå på skole, og på den måten mister de muligheten til et tryggere og bedre liv. På skolen lærer elevene alle fagene, men det er og et sted hvor det ofte finnes rent drikkevann, et varmt måltid og gode venner. Det er også livsviktig for millioner av barn rundt omkring i verden.

For ti år siden stod 96 millioner barn uten noe skoletilbud. I år har tallet gått ned til omlag 75 millioner. Penger fra Skoleløpet bidrar gjennom FORUT og Namibiaforeningen til at flere barn får utdanning. Takket være stor innsats i mange organisasjoner og aksjoner over hele verden kan vi sammen gjøre verden bedre.
 

Noen faktaopplysninger om barn og utdanning:

 
Fattigdom er en viktig grunn til at mange jenter ikke går på skole. Derfor arbeides det mange steder spesielt for å få flere jenter til skolene. I 2006 var det 59 land av 176 som hadde like mange jenter som gutter i skolen, og det er 20 flere land enn i 1999.
 
Nærmere 780 millioner voksne mennesker mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter, og over 500 millioner av dem er kvinner. Dette betyr at så mye som 16 prosent av verdens befolkning ikke kan lese og skrive fordi de ikke fikk gå på skolen da de var barn.
 
I et vestlig land koster en skoleplass for ett barn minst 35 000 – 40 000 kroner i året. I Norge bruker vi om lag 70 000 kroner på hvert barn i grunnskolen.  I mange land i Afrika koster en slik skoleplass 1000-2000 kroner i året. I fattige land som er rammet av krig og konflikt brukes ned mot 500 kroner per barn i skolen.
 
FORUT har de siste fem årene bygget 19 barneskoler i Sierra Leone, og det betyr at minst 5000 barn har fått en ny skole de kan gå til. Det koster om lag 350 000 – 400 000 kroner å bygge en barneskole med plass til rundt 250 barn i Sierra Leone. Skolene bygges i samarbeid med lokalbefolkningen og overleveres med toaletter, brønner, møbler og undervisningsmateriell. I perioden 2009 – 2013 skal FORUT bygge mellom 10 og 15 nye skoler i landet, i tillegg til at det skal settes i gang samarbeidsprosjekter for skoleungdom i hovedstaden Freetown.
 
I Norge er andelen barn i grunnskole 98,9 prosent. I Namibia er andelen 73,7 prosent. I Sierra Leone er andelen 43 prosent.
 
KILDER:
Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid
Unesco, Global Monitoring Report 2009
FN-sambandet
Globalis
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: