www.add-resources.org

Home > Støtt FORUT > FORUT prosjektpartner >  Et år på folkehøgskole?
Det du kan og vil

Et år på folkehøgskole?

Du lærer mye av å lese. Du lærer enda mer ved å oppleve og erfare. På folkehøgskole er det ikke pensum, bøker og forelesninger som står i sentrum. Her legges det til rette for at du gjennom aktiv læring får utfordre og utvikle det du kan og oppleve og lære det du vil.
16.07.2008

  

 

 

Folkehøgskolen i Bergen
Åsane Folkehøgskole ligger i kulturbyen Bergen. Det er en skole der kultur, kreativitet og internasjonal solidaritet står i fokus. Gjennom skoleåret utforsker vi og tar i bruk, mye av det kulturelle og spennende mangfoldet som kulturlivet i Bergen byr på: konserter, teater, film, utstillinger, dans og kunst.
 
Solidaritet og fredsarbeid
FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som er med på å bekjempe fattigdom i Afrika og Asia. På Sri Lanka er FORUT den største, norske, humanitære organisasjonen. Åsane Folkehøgskole har gjennom U-landslinjen (ISA) samarbeidet med FORUT bl.a. på Sri Lanka gjennom en årrekke. Elever fra Åsane Folkehøgskole har for eksempel vært med på å bygge opp en skole og et ungdomssenter.
 
Åsane folkehøgskole eies av IOGT i Norge. IOGTs verdigrunnlag bygger på tre hovedelementer; ”edruskap, brorskap og fred”. Dette verdigrunnlaget er minst like viktig å
formidle i dag som da organisasjonen startet sin virksomhet her i landet for 125 år siden.
Gjennom Åsane folkehøgskole blir dette verdigrunnlag gjort kjent for elever, kursdeltakere
og andre som besøker skolen.
 
Tenke-pause eller bevisst utdanningsvalg
Mange velger å ta et år på folkehøgskole fordi de er lei av pugging og karakterstress. Da er det befriende med et skoleår som gir poeng, men uten eksamener og tunge pensumlister.
Mange velger folkehøgskole fordi de ikke helt vet hva de skal fortsette med i høyere utdanning. En kan få testet ut interessefeltene sine, og finne ut om dette er noe en vil satse videre på eller ikke.
 
Mange velger bevisst et år på folkehøgskole fordi de VET hva de vil videre, og ser at et år på en spesiell linje vil gi dem verdifull erfaring og kunnskap som vil være veldig nyttig for deres videre fremtids- og utdanningsplaner.
 
Det beste året i livet
Mange ser på året på folkehøgskole som ”det beste året i mitt liv”. Dette tør vi selvsagt ikke garantere, men vi som jobber på Åsane folkehøgskole gjør i alle fall vårt beste for at året skal bli så bra som mulig for våre elever.
 
Pr. 1. juli har vi fremdeles ledige plasser på disse linjene: Friluftsliv – adventure, billedkunst og tekstildesign, scenekunst og musikk – vokal. Opptaket går helt frem til skolestart 27. august, eller til linjene er fulle. Les mer på www.aasane.fhs.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: