www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet >  Skoleløpet vel mottatt

Skoleløpet vel mottatt

FORUT har foretatt en evaluering av SKOLELØP FOR AFRIKA!, som ble gjennomført som en begrenset skoleaksjon i Elverum og Gjøvik i 2007. Aksjonen er ny, og etter prøvekjøringen i 2007 sendes det i år ut invitasjon til 1064 skoler i åtte fylker. Basert på erfaringer fra 2007 og 2008 vil aksjonen bli landsomfattende i 2009.
16.05.2008
Ellen Bjølseth

Evalueringen er gjennomført i mars/april 2007 og baserer seg på spørreskjemaer til åtte deltakerskoler og et utvalg foreldre/foresatte. Dette er et sammendrag av undersøkelsen: 

De fleste skolene kjente til FORUTs arbeid generelt, og mente de hadde fått god informasjon om Skoleløp for Afrika!
 
De fleste opplevde en positiv oppslutning om skoleløpet da det ble gjennomført, og aksjonen oppfattes som relevant i forhold til læreplaner og aktivitetsplaner. Hovedargumentet for å melde seg på var at lærere og rektorer mente den var lærerik, bevisstgjørende og engasjerende.
 
Alle skolene mente at forhåndsinformasjonen hadde vært god og at gjennomføringen var enkel. Noen mente at gjennomføringen ble for hektisk, med for mye fokus på antall løpte runder framfor aksjonens formål. Skolene opplever det som mindre tilfredsstillende at en resultatrapport ikke er sendt ut i etterkant av aksjonen, gjerne i form av en plakat for oppslag. (MERKNAD: FORUT sendte en slik rapport i brevform per post i uke 50 til alle deltakerskoler.)
 
Alle spurte lærere mener styrken til Skoleløp for Afrika! er solidaritet og felles arbeid for felles mål, samt en bevisstgjøring av verdensbildet og at barn hjelper barn.
 
De fleste foreldre/foresatte mente aksjonen vekket interesse for et aktuelt tema og utløste medfølelse og empati. De fleste hadde fått tilbakemelding fra sine barn, som mente løpet hadde vært artig, interessevekkende og inkluderende for alle på skolen. Et mindre utvalg mente sponsorkortet var litt uklart, og at det var vanskelig å forstå hvordan et lite beløp kunne summeres opp til et betydelig beløp på hvert enkelt kort.
 

Enkeltutsagn

”Fin kombinasjon av meningsfull og fysisk aktivtet”
”Flott at skolen kan bidra til bistandsprosjekter!”
”Dette løpet engasjerte ikke bare barna, men hele storfamilien”
”Er det ikke nok av slike aktiviteter i skolen allerede?”
”Elevene var mer opptatt av antall runder en aksjonens humanitære mål”
”Vi manglet et prosjekt på skolen med et humanitært mål”
”Litt mangelfull informasjon, mer informasjon på et nettsted hadde vært bra”
”Ungene synes det var kjempeartig, man lærer med mer enn hodet!”
 
 
En kopi av hele evalueringen med sammenstilling av alle besvarelser kan bestilles via kampanje- og markedssjef Ingvar Midthun: ingvar.midthun@forut.no
 

Forbedringer

Med utgangspunkt i evalueringen har FORUT satt i gang noen korrigeringer av Skoleløp for Afrika!:
-sponsorkortet forenkles med plass til færre sponsorer og mulighet for å gi et enkeltbeløp.
-fokuset på samlet innsats vektlegges enda mer
-skolene får tilsendt noen enkle tips til aktiviteter
-resultatrapport til alle skoler sendes ut som plakat før jul 2008.
-det etableres en egen side på www.forut.no med informasjon og detaljer om aksjonen.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: