www.add-resources.org

Home > Støtt FORUT > FORUT prosjektpartner > Hva er FORUT Prosjektpartner?

Hva er FORUT Prosjektpartner?

Din bedrift eller organisasjon gir en pengegave til FORUTs bistandsarbeid. Gaven kan for eksempel gis som et beløp, eller det kan deles mellom et bidrag fra bedriften og et bidrag fra de ansatte gjennom frivillig lønnstrekk. Avtalen kan være ettårig eller flerårlig.
07.05.2008
Ellen Bjølseth

 

I en samarbeidsavtale beskriver vi hva samarbeidet skal handle om, og i hvilket land innsatsen skal skje. (bygging av skoler, helseprosjekter, tiltak for barn, lokalsamfunnsutvikling eller lignende.)
 
Prosjektpartnere får en FORUT Prosjektpartnerlogo som kan brukes på nettsider og
i trykksaker. Prosjektpartnerskapet annonseres også i bladet FORUT-nytt og på
FORUTs egne nettsider.
 

FORUT bruker pengene

…i ulike prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi og Sierra Leone. Pengene brukes enten til å dekke FORUTs egenandel i prosjekter som får støtte gjennom NORAD, eller som frie penger i vår samlede bistandsinnsats.
 

FORUT rapporterer fra sitt arbeid

Barn i India
Barn i India
…i prosjektene. FORUT sender nyhetsbrev med bilder på e-post fire ganger i året.
I tillegg sender vi ut fire utgaver av FORUT-nytt årlig. Prosjektpartnere inviteres også til FORUTs ulike seminarer og kan bestille arbeidsplan, årsmelding og revisorrapport.
 
Et prosjektpartnerskap åpner også for muligheten for at medarbeidere i Norge kan besøke våre prosjekter, eller få besøk i egen bedrift.
 

Enkelt…konkret…og meningsfylt for alle parter.

 
 
FORUT er medlem i Innsamlingskontrollen. FORUT finansierer mye av virksomheten gjennom en rammeavtale med NORAD.
 
Mer informasjon? Kontakt markedssjef Ingvar Midthuningvar.midthun@forut.no eller telefon 990 42 664.
dot

Forrige artikkel: