www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet >  Hvordan brukes sponsorkortet?

Hvordan brukes sponsorkortet?

Alle deltakerne i SKOLELØP FOR AFRIKA! får sitt personlige sponsorkort som de selv skal ha ansvar for. Kortet brukes enkelt og greit.

 

  1. Eleven skriver på sitt eget navn og passer godt på kortet.
  2. Eleven får mamma, pappa eller noen andre til å sponse seg med 3-4 kroner per runde eller kilometer eleven løper. (Vi har erfaring for at noen elever løper kort, mens andre kan løpe ganske langt. Det kan bety 1-20 runder/kilometer.)
  3. Kontaktlærere, medelever som ikke kan løpe eller foreldre teller antall runder for hver elev og skriver riktig antall på kortet til slutt.
  4. Eleven regner selv ut hvor mye sponsorene skal betale og samler inn pengene.
  5. Pengene samles inn klassevis og overføres til SKOLELØP FOR AFRIKA!: 7874.06.61247
 
HUSK også at et slikt sponsorkort kan brukes aktivt i mattetimene på skolen! Det kan lages ulike regneoppgaver:
- hvor langt løp klassen i gjennomsnitt?
- hvor mange runder eller kilometer løp klassen til sammen?
- hvor mange penger løp klassen inn til sammen?
- hva ble gjennomsnittlig innbetaling per elev?
 
NB! Vi oppfordrer skolene til å fokusere på samlet resultat og ikke på enkeltresultat for hver elev. Noen elever kan av ulike grunner ikke delta i selve løpet, men i materiellet står det noen forslag til hvordan disse elevene kan trekkes inn i skoleløpet på andre måter.

 

dot

Forrige artikkel: