www.add-resources.org

Home > Kampanjer > Skoleløpet > Til skolene: Dette er Skoleløpet

Til skolene: Dette er Skoleløpet

Norske skoler har en tradisjon for humanitær innsats. Flere skoler bruker FORUTs skoleløp som en oppkjøring til FN-dagen 24. oktober. Her kan du lese mer om selve løpet, finne aktivitetsforslag og se bilder fra det tidligere arrangementer i regi av Skoleløpet.

 SKOLELØPET er en aksjon der bistandsorganisasjonen FORUT inviterer norske   grunnskoler med på en felles innsats for at barn i Malawi, Sierra Leone, Nepal, India og Sri Lanka skal få tilgang til skolegang og utdannelse.

 Aksjonen tar utgangspunkt i FNs tusenårsmål om grunnskole til alle innen 2015. En enorm innsats gjør at millioner av barn nå får et tilbud om skolegang, men fortsatt er flere titalls millioner barn uten en slik mulighet. Vi vil at norske barn skal lære mer om dette og få en forståelse for hvor viktig utdanning er for alle verdens barn. Vi ser at engasjement i FORUTs skoleløp øker interesse for internasjonale problemstillinger og bidrar til at barn i Norge ønsker å gjøre en solidaritetsinnsats for andre.
 
FORUT kobler lokal innsats i norske grunnskoler direkte til utdanningsprosjekter i to afrikanske og tre asiatiske land. Gjennom et enkelt informasjonsblad og et sponsorkort sørger vi for at elevene lærer noe og gjør noe for jevnaldrende barn i den tredje verden. I 2011 fokuserer vi på bygging av landsbyskoler i Sierra Leone og barnerettigheter og "Childline" krisetelefon for barn i Bangalore. 
 
 
 
 SKOLELØPET er et enkelt og effektivt opplegg beregnet på en skoledag for hele skolen eller en klasse. Aksjonen er fleksibel og kan holdes i løpet av to skoletimer eller en hel skoledag. Løpet kan foregå både utendørs og inendørs, og vi er behjelpelige med forslag til utførelse. I aksjonen er det også muligheter for mer aktivitet rundt temaet i fagene norsk, matte og samfunnsfag.
 
 
Materiellet til skoleløpet er gratis. Det er ingen spesielle forberedelseskrav til skolen utover utlevering av informasjonsblad og sponsorkort til elevene. Det er ingen krav til rapportering eller retur av materiell annet enn at sponsorinntekter skal overføres via bank.

Aksjonselementer:

Dette får skolene:

1. Invitasjonsbrosjyre til skolene. Informasjon, aktivitetstips og kilder for mer kunnskap om temaet.
2. Informasjonsblad til alle elever som er med i løpet sendes i det antall skolen trenger. Bladet git informasjon om fokusområdene i Skoleløpet, med forklaringer og landinformasjon, samt forslag til klassesamtaler. Statistikk som sammenligner livet i våre prosjektland med livet i Norge. Presentasjon av alle FNs tusenårsmål. Forslag til klassesamtaler.
3. Tilleggsoppgaver på nettet. Det vil fortløpende bli lagt ut forslag til flere aktiviteter og mer informasjon om utdanning og bistand her på nettsidene våre.
4. Brev til foresatte. Forslag til ferdig brev som kan kopieres og sendes til hjemmet.
5. Sponsorkort. Ett kort til hver elev, med plass til fem sponsorer som kan gi for eksempel 1 – 5 kroner per runde eller kilometer eleven løper. Vi vektlegger deltagelse og felles innsats, ikke individuelle rekorder.
6. Diplom og takk for innsatsen! Ferdigtrykket diplom sendes i det antall skolen trenger.
7. Nyhetsbrev. Før utgangen av året får alle deltakerskoler en kortfattet rapport med siste nytt fra utdanningsprosjektene man har bidratt til å støtte i Malawi, Sierra Leone, India, Nepal eller Sri Lanka.
 
 
SKOLEBESØK: Så langt det er praktisk og økonomisk mulig vil FORUT  besøke skoler som deltar i SKOLELØPET dersom det er ønskelig. Vi kan komme og holde foredrag i forkant av løpet eller bistå med motivasjon og informasjon under sleve løpsdagen.
 
Vil du vite hvordan andre skoler har gjort det? Kontakt oss for referanseskoler og evalueringsrapport .
 
SPØRSMÅL?
Kampanjesjef Ingvar Midthun i FORUT er ansvarlig for opplegget og kan kontaktes på ingvar.midthun@forut.no eller på telefon  61 18 74 00  /  990 42 564 .

Send påmelding på epost til forut@forut.no eller ring  61 18 74 00 .

Om FORUTs prosjekter

Når det gjelder det som er relevant for Skoleløpet, arbeider FORUT i hovedsak med barnerettigheter, barnesikkerhet, og sikring av retten til skolegang.
 
FORUT var i januar 2009 på prosjektbefaring i Sierra Leone. Hele 18 skoler er allerede ferdig bygget, og planen nå er å bygge fem til med midlene Skoleløpet har bragt inn. På bildene ser du fra åpningen av skolen i landsbyen Rokai, noen timers kjøring sørover fra hovedstaden Freetown. Bare der går det om lag 200 elever hver dag. Når FORUT er ferdig med hele skoleprosjektet, har vi skaffet skoler til om lag fem tusen barn. I prosjektet inngår også bygging av helsestasjoner og bedre helsekontroller av barn.
 
 
Skoleåpning i Sierra Leone
Skoleåpning i Sierra Leone

Glade barn
Glade barn

 

 
 
Se bildeserie fra Sierra Leone her.

FORUT var i juni 2010 på oppfølgingstur til prosjektene i nordlige Sri Lanka, hvor man har sørget for å etablere 25 fritidssentre for barn  i og utenfor flyktningeleirer, samt flere biblioteker. Målet er å følge opp disse, slik at barn og unge har sysselsettende aktiviteter i det krigsrammede området.  

Fritidssenter for barn i Vavuniya.
Tre glade jenter på senteret.
 

Vil du vite mer om SKOLELØPET?

SKOLELØPET er en humanitær aksjon som kobler aktiv elevinnsats og bistandsprosjekter i India, Sierra Leone, Malawi, Nepal og Sri Lanka. Elevene løper til inntekt for en god sak og kobler på den måten sin lokale innsats til et konkret utviklingsprosjekt i et  land i Sør.
 
SKOLELØPET  støtter FORUTs bistands- og solidaritetsarbeid. Innsamlede midler fra Skoleløpet går til utdanningsprosjekter i våre samarbeidsland.
 
Ta kontakt med oss på forut@forut.no eller  61 18 74 00 , så sender vi deg materiell til Skoleløpet og mer informasjon!
 

Skoleløpet som en aktiv dag for hele skolen

Etter erfaringene fra tidligere løp har vi noen tips til hvordan skolen på en enkel måte kan gjøre dette til en aktiv og viktig dag for skolen:
1.      Skolen får tilsendt et enkelt blad til alle elevene som skal være med. På en skoletime eller to kan klassen gjennom lesing og samtale få et godt inntrykk av hva løpet er og hva slags utdanningsprosjekter som får støtte.
2.      Flere skoler samler alle elevene til skoleløpet, slik at det blir en myldredag der alle gjør noe sammen ute. Lag gjerne en lang og en kort løype slik at det kan bli litt variasjon. Sett av en dobbelttime eller en formiddag til selve løpet.
3.      Norges-gruppen består av en rekke ulike dagligvarebutikker, og disse gir 40 % rabatt på frukt og grønt til skoler som er med i SKOLELØPET. En drikkestasjon med frukt og grønt er veldig populært og veldig sunt!
4.      Inviter foreldre og andre som publikum. Det er gøy med en heiagjeng!
5.      Kanskje noen kan få i oppdrag å lage et heiarop for skoleløpet?
6.      Etter at skoleløpet er gjennomført, kan opplegget utvides ved at klassene fortsetter med utviklingssamarbeid som tema, kanskje koblet direkte til forholdene i Namibia, Sierra Leone og Sri Lanka? Materiellet som sendes ut har forslag til nettkilder for mer informasjon.
  
HUSK å sende ut foreldrebrevet til alle elevene før SKOLELØPET slik at de foresatte er orientert om hva som skal skje.
 
HUSK også at SKOLELØPET sender ut en liten rapport på slutten av året, med informasjon og nyheter fra skoleprosjektene. Vi oppfordrer skolene til å sende dette arket med elevene hjem.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: