www.add-resources.org

Home > Hjem >  Åpen dag på skolen

Åpen dag på skolen

I slutten av februar arrangerte Slettaelva skole i Tromsø åpen dag, og FORUTs styreleder, Eva Braaten, var en av gjestene.
25.03.2008
Ellen Bjølseth

Slettaelva skole er en av flere skoler på Kvaløysletta i Tromsø som støtter FORUTs arbeid i Sri Lanka. Pengene de klarer å samle inn, går til en lokal organisasjon for funksjonshemmede, ORHAN, og til et ungdomssenter på vestkysten. 

Yrkesopplæring for ungdom

Her var det mye interessant
Her var det mye interessant
Mange funksjonshemmede barn og unge har av ulike årsaker dessverre ikke fått den skolegangen de skulle ha hatt. Derfor har de større vanskeligheter enn andre med å få seg jobb og kunne brødfø seg selv og en eventuelt framtidig familie. For et års tid siden startet derfor ORHAN sine yrkesopplæringkurs og arbeidstreningsprogram for å bøte på dette. ORHAN tilrettelegger dessuten for legetimer, sykehusbesøk og fysioterapi for det enkelte barn og hjelper ungdom som trenger litt ekstra for å skaffe seg et levebrød. 

Da styreleder i FORUT, Eva Braaten besøkte skolen, hadde hun med seg en veggavis som ble hengt opp. Her beskrives prosjektene som Slettalva og fire andre skoler støtter. Elever og foreldre leste avisen med interesse og fikk dermed en bedre innsikt i virksomheten.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: