www.add-resources.org

Home > Støtt FORUT > FORUT prosjektpartner >  BLISS Ayurvedas humanitære innsats

BLISS Ayurvedas humanitære innsats

Hundretusenvis av barn og unge i India opplever at fattigdom, omsorgssvikt og barnearbeid ødelegger for drømmen om utdanning og en god framtid. BLISS Ayurveda bidrar økonomisk til trygghet, omsorg og utdanning for mange av disse barna.
19.02.2008

Husløs i Bangalore, India
Det skjer gjennom FORUT og samarbeidspartneren Association for Promoting Social Action (APSA) i byene Bangalore og Hyderabad i India. Ditt varekjøp betyr mer penger og mer innsats i et viktig, humanitært partnerskap for barn og unge i India.

 

 

 

 

Lang erfaring

Gateliv for husløse i New Delhi
FORUT har i mer enn 25 år arbeidet med bistands- og solidaritetsprosjekter, blant annet i Sri Lanka, Nepal og India, og samarbeidet med lokale partnerorganisasjoner i hvert enkelt land er basert på gode erfaringer over flere år. FORUTs prosjekter utvikles sammen med de menneskene organisasjonen møter i samarbeidslandene. Mye av innsatsen handler om helse og utdanning, jobbskaping og holdningsarbeid når det gjelder alkohol- og rusmiddelbruk, som ofte legger stein til byrden for barn og unge.

 

 

Skole og yrkesutdanning

APSA-skolen, som har fått navnet Drømmeskolen.
Association for Promoting Social Action (APSA) driver 21 ulike prosjekter rettet mot barn og unge i byene Bangalore og Hyderabad i India. I India blir barn sendt ut i arbeid av ulike grunner. Ofte synes ikke foreldrene at skolegang er viktig fordi de har ikke skolegang selv, og det er et stort behov for den inntekten barnet kan skaffe til familien, og det kan være barn som er blitt foreldreløse. Noen ganger blir også foreldrene lurt. De tror de sender barna på skolen, men i virkeligheten havner de i arbeid.
 
 
 
 
 
Skoleklasse på Drømmeskolen
For barn som har vært i arbeid over lang tid og så blitt reddet ut av det, er det vanskelig å komme tilbake til vanlig skole. Derfor har APSA bygget sin egen skole med undervisning som sørger for at barna kan ta igjen det tapte. Denne skolen har også et tilbud for dem som trenger et trygt sted å bo mens de går på skolen. APSAs mål er at det både skal være en god skole og en modell for utbygging av lignende skoler andre steder i India. APSA har også bygget en egen yrkesskole der det undervises i søm og skredderfag, elektronikk, papirtrykk, databruk og datatrykk.
 
 
 

Slumprosjekter

Fra en av slummene i Bangalore
Ettersom barnearbeidere ofte har foreldre som vil at de skal jobbe, har APSA også utviklet prosjekter i slummene for at foreldrene skal se at det finnes alternativer til barnearbeid, og at slummene på sikt kan bli barnearbeidsfrie soner. For tiden jobber APSA i 120 slummer, og siden starten har organisasjonen jobbet i 250 slummer. Spare- og lånegrupper (mikrofinans) med 15 -20 kvinner i hver gruppe er et alternativ til pengeutlånere, som krever opp til 10 % rente på et  dagslån.
 
 
 
 

Krisetelefon for barn

Barn på Nammane/barnehjem.

APSA driver også en egen krisetelefon for barn i samarbeid med politiet. Gjennom denne krisetelefonen får flere hundre barn hjelp hvert år. I 2006 hadde krisetelefonen 15 000 oppringninger, som førte til at det ble satt i gang tiltak i 1257 saker. I 2006 ble 261 barn reddet ut av en prekær situasjon som en direkte følge av henvendelser til krisetelefonen. Ved APSAs hjelp får beboerne ordnet seg med drikkevann, søppelhenting, kloakksystem, rettigheter til tomtene der de bor og identifikasjonspapirer. Disse identifikasjonspapirene er en forutsetning for å få sosial støtte fra myndighetene. Mer enn 55 prosent av befolkningen i India lever i slumområder, i følge tall fra FN.

 

 Anerkjent partner

Læring krever forutsigbarhet, omsorg og trygghet. Narendrea
FORUTs ene partnerorganisasjon i India, APSA, oppnår stor anerkjennelse i sitt eget land for det arbeidet den gjør som barnerettighetsorganisasjon. Arbeidende styreleder P. Lakshapathy er medlem av den regjeringsoppnevnte kommisjonen for utryddelse av barnearbeid. Sentralregjeringen har anerkjent APSAs yrkesopplæring som modellskole, og det betyr at organisasjonen stadig får besøk av offentlig ansatte. Et annet medlem av ledergruppen i APSA, Sheila Devaraj, er oppnevnt av delstatsregjeringen i Karnataka som medlem av barnekomiteen i ungdommens forliksråd. Komiteen behandler saker som gjelder forlatte barn, psykisk utviklingshemmede, misbrukte barn og barn som er forsvunnet. Mange andre institusjoner, statlig og private, søker jevnlig APSAs veiledning.
 
 

INDIA – STATISTIKK

Fullt navn:                                Republikken India (28 selvstyrte deltater og syv unionsterritorier)
Innbyggertall:                          1,1 milliarder
Befolkningstetthet pr.km²:    358 (Norge: 15)
Bybefolkning:                           32 %
Største byer:                            Calcutta: 20 mill. innbyggere (usikkert tall)
                                                   Mumbai: 15 mill. innbyggere                                                  
                                                   New Delhi: 10 mill. innbyggere
                                                   Chennai: 6 mill. innbyggere
                                                   Bangalore: 5,7 mill. innbyggere
                                                   Hyderabad: 4,4 mill. innbyggere
Forventet levealder:                Menn 61 år (Norge: 79 år)
                                                   Kvinner 63 år (Norge 82 år)
Mob.telefon pr. 100 innb.:    1 (Norge: 84)
PCer i bruk pr.100 innb.:      1 (Norge 58)
Kilder: FN-sambandet, Politikens reisebøker, ODIN
 
 
Barnetegning fra India
 

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: