FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Rusgifter og utvikling Krisehåndtering og rehabilitering Kvinner og likestilling Barnerettigheter Informasjonsvirksomhet Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Krisehåndtering og rehabilitering

Verdi- og strategidokument
Med utgangspunkt i sin egen visjon har FORUT utformet prinsipper og retningslinjer for organisasjonens arbeid med konfliktsensitivitet, fredsbygging og forsoning. Hovedfokus i FORUTs innsats er samfunnsutvikling i den tro at et velutviklet sivilt samfunn i seg selv er fredsskapende.
Les mer...
God lagerkapasitet styrker jordbruket
Borgerkrigen i Sri Lanka førte til enorme ødeleggelser. Jorda ble liggende brakk, bolighus og bygninger var skadet og ubrukelige, og nye redskaper og nytt utstyr var nødvendig for å bygge opp igjen det ødelagte og starte ny virksomhet.
24.03.2011
Se også Hjem, Nyheter, Sri Lanka

Unikt filmprosjekt i Nepal
Med egne øyne
Maoistgeriljaen som gikk til væpnet kamp mot regimet i eget land, innrullerte mellom 6000 og 9000 barn i ulik tjeneste. Nå har tre av barna produsert hver sin kortfilm om egne opplevelser.
07.01.2011

Jaffna – Sri Lanka
Matudeling Mat må alle ha. Ingen overlever uten. Økonomien avgjør hvor godt du kan spise. Privilegert og underprivilegert går til ulike matfat. Mange er uten innflytelse over egen økonomi.
10.03.2010
Se også Hjem, Nyheter, Sri Lanka, 2010

Solheim roser FORUT
I et intervju med Oppland Arbeiderblad gir utviklingsminister Erik Solheim nærmest uforbeholden ros til FORUT.
12.02.2007
Se også Nyheter, 2007

dot


Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD