FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Rusgifter og utvikling Krisehåndtering og rehabilitering Kvinner og likestilling Barnerettigheter Informasjonsvirksomhet Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Temaer > Informasjonsvirksomhet >  Herre og trell
Spennende FORUT-seminar

Herre og trell

Den 30. april arrangerer FORUT et seminar der vi drøfter kjønnsbasert vold med vekt på mannens roller og muligheten for å bryte ut av dem.
03.04.2009

Likestilling – en sak for kvinner?

Likestillingsspørsmålet har i alle år dreid seg om hva kvinner kan gjøre for å bryte ut av tradisjonelle kjønnsrollemønstre. En sterk tro på at utvikling bare kan skje når kvinner blir aktive deltakere på lik linje med mannen har styrt innsatsen både i Nord og Sør.

En ny mannsrolle – trussel eller mulighet?
En ny erkjennelse er i ferd med å manifestere seg, nemlig at mannen må bli sin egen rolle mer bevisst når det gjelder likestilling og at endrede mannsroller er best ikke bare for kvinner og barn, men også for mannen selv.
 
Mannsrollen og kjønnsbasert vold
Tradisjonelle oppfatninger av mannsrollen har medført voldsutøvelse mot kvinner og barn. Vi ønsker å utfordre menn og gutter til å reflektere over når og hvorfor mannsrollen gir seg slike utslag.
 
Menn i Sør – en avskrevet ressurs?
Kvinnefokuset har medført store omveltninger for mange lokalsamfunn i Sør, der mannen praktisk talt er blitt spilt ut over sidelinjen. Mannsrollen har gjort menn funksjonshemmet i forhold til utviklingen. Hvordan kan den nye mannsrollen gi ham verdigheten tilbake?
 
 
  application/pdfHerre og trell - invitasjon
dot

Neste artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD