Lagring-av-ris
Share this:

God lagerkapasitet styrker jordbruket

Borgerkrigen i Sri Lanka førte til enorme ødeleggelser. Jorda ble liggende brakk, bolighus og bygninger var skadet og ubrukelige, og nye redskaper og nytt utstyr var nødvendig for å bygge opp igjen det ødelagte og starte ny virksomhet.

Risdyrking er tradisjonelt en viktig levevei i nordområdene. Da markene ble sådd i fjor, håpet man på god avkastning fra de 57 200 hektarene med rismarker som ble tatt i bruk. Forventningen var på 114 200 tonn med ris.

Risen fraktes til nytt lagerbyggFor å sikre avlingene og trygge matsikkerheten og økonomisk oppsving i landbruket var god infrastruktur for lagring helt avgjørende. Ifølge Paddy Marketing Board (risomsetningsrådet), som er revitalisert etter 25 år, har det kapasitet til å lagre rundt 50 000 tonn ris i nordområdene. Underkapasiteten var derfor stor. Det anslås nå at minst 30 % av risproduksjonen er tapt på grunn av regn og flom i år. I så fall vil ca 70 000 til 80 000 tonn være tilgjengelig for konsum og lagring. 20 % av risen går til eget konsum, og dermed er balansen ca 64 000 tonn. Med andre ord er det fortsatt en underkapasitet på lagringssiden, selv når det er tatt hensyn til denne sesongens store produksjonstap.
 
De 64 000 tonnene, vil bli tatt hånd om av private og offentlige oppkjøpere og noen lokale møllere. Det er viktig at private oppkjøpere får anledning til å handle ris ettersom bøndene ikke har plass til å lagre den. Flere oppkjøpere fra sør i landet er på banen, fordi mye av årets risproduksjon har gått tapt i de østlige og sentrale provinsene.
 
Lagerbygninger form mellomlagring av risen er satt opp i de sentrale risjordbruksområdene i Vanni og Jaffna. Dette er gjort i samarbeid mellom offentlige og private organisasjoner (blant annet FORUT), slik at avlingen ikke risikerer å bli ødelagt på grunn av vær og vind.