FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Temaer > Informasjonsvirksomhet > FORUTs mål for informasjonsvirksomheten

FORUTs mål for informasjonsvirksomheten

FORUT ønsker gjennom sin informasjonsvirksomhet å påvirke norsk opinions holdninger til norsk bistand og internasjonale spørsmål. FORUT ser det også som viktig å påvirke norsk opinions forhold til innvandrere og asylsøkere med sikte på å forebygge fremmedhat og rasisme.

Det er FORUTs klare oppfatning at et høyt bevissthetsnivå i samfunnet om Nord/sør-spørsmål vil være avgjørende for norske myndigheters politiske ambisjonsnivå både nasjonalt og internasjonalt.

Det mer overordnede målet om økt global forståelse for å skape grunnlag for adferdsendring i norsk opinion når det gjelder fordelingsproblematikk og forbruksmønster, fremstår nærmest som en visjon og bygger på sterk idealisme og kanskje en drømmeoppfatning av politisk virkelighet. Målet er derfor langsiktig da sterke krefter og sentrale maktfaktorer i samfunnet preges av andre verdier og oppfatninger om globale økonomiske strukturer enn de som kan synes nødvendige for å utvikle en verden bygget på solidaritet og rettferdig fordeling. Desto viktigere er det med informasjon, og FORUT har for lengst erkjent at en av de viktigste målgrupper for slik informasjon er barn og ungdom.

FORUT ønsker å spre informasjon om nord/sør-spørsmål generelt og om FORUTs arbeid spesielt for å øke folks kunnskap om og forståelse for:

  • andre kulturers egenart
  • økonomisk og sosial urettferdighet
  • globale miljø- og utviklingsproblemer som følge av Nord/sør-forholdene
  • tiltak som er nødvendige for å skape en rettferdigere verden og som gir grunnlag for en økonomisk, økologisk, sosialt, kulturelt og politisk bærekraftig utvikling i Sør
  • at krig og konflikter ofte har rot i urettferdige økonomiske strukturer, globalt og nasjonalt
  • utviklingssamarbeid og betydningen av dette som ledd i forebyggende fredsarbeid
  • enkeltmenneskers ansvar i forhold til medmennesker i den tredje verden
  • menneskerettighetene
  • at rusgifter er et hinder for utvikling og kan være et alvorlig undertrykkelsesmiddel i utviklingsland
dot

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD