Øystein[1]
Share this:

FORUT på FNs høynivåmøte

FORUTs prosjektleder, Øystein Bakke, deltar i disse dager på FNs høynivåmøte om ikke-smittsomme sykdommer.

Han er en del av den norske delegasjonen, som blant annet består av deltakere fra utenriksdepartementet og helsedirektoratet. Helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen deltar på FNs toppmøte om ikke-smittsomme sykdommer sammen med statsledere og helseministre fra over 130 land. Ikke-smittsomme sykdommer som eksempelvis kreft, hjerte- og karlidelser og diabetes utgjør en stor og økende andel av dødsfallene i verden. FORUT har bidratt til at helse knyttet til rusmidler også er kommet høyt på agendaen. Norge bidrar aktivt i forhandlingene som skal munne ut i en erklæring om felles innsats mot ikke- smittsomme sykdommer på toppmøtet. Møtet varer fra 19.-20. september.

Øystein Bakke har solid kompetanse på fagfeltet og har i flere runder vært aktiv deltaker på diverse internasjonale møter om helse, der han har knyttet gode allianser. Dette nettverket har klart å sette fokus på at rus ikke bare er et helseproblem, men også et hinder for utvikling. Skadelig bruk av alkohol er rangert som den tredje største risikofaktoren for tidlig død og funksjonsnedsettelse. I tillegger representerer rusproblemene store sosioøkonomiske utfordringer som påvirker et samfunns evne til utvikling. Rus knytter seg sterkt til fattigdom, HIV/AIDS, ulykker og vold.

Les mer om FNs høynviåmøte om ikke-smittsomme sykdommer her