FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  FORUT med verktøykasse for bistandsorganisasjoner

FORUT med verktøykasse for bistandsorganisasjoner

På en konferanse i Oslo torsdag lanserte FORUT en ny verktøykasse for bistandsmiljøet. Den skal gjøre det lettere for organisasjoner og myndigheter å gjøre noe med alkohol- og narkotikaproblemer de møter i sine utviklingsprosjekter. - Mange opplever slike problemer, men har verken kunnskap eller metoder for å ta tak i dem, sa FORUTs styreleder Eva S. Braaten ved lanseringen.
27.04.2007
Rusproblemer har fått liten oppmerksomhet i utviklingsdebatten, på tross av at mange organisasjoner møter slike utfordringer i sitt lokale prosjektarbeid. Ofte er rusproblemene nært knyttet til andre tema som har mye fokus i norske bistandsmiljøer, f.eks. helse, vold mot kvinner og barn, fattigdom og spredningen av hiv/aids. Alkohol og narkotika kan opptre både som årsak til andre problemer, som bakgrunnsfaktor eller som en konsekvens av andre utviklingsproblemer, slik som fattigdom. Det utvikles nå en betydelig dokumentasjon på rus som helse- og velferdsproblem i Sør, og problemene kan ramme både individer, lokalsamfunn og hele nasjoner. – Dette er ny kunnskap som vi tror norske bistandsorganisasjoner i gitte situasjoner både trenger og er interessert i. Derfor gjør vi nå kunnskapen lettere tilgjengelig gjennom å tilby et sett med enkle verktøy, sier styreleder Eva S. Braaten i FORUT.
 
Nye hjemmesider
Alle redskapene er presentert for nedlasting på et nytt nettsted som også ble lansert på torsdag. Nettstedet utgjør i seg selv ett av verktøyene: www.add-resources.org Det kan brukes som er portal for å finne fram til relevant kunnskap om alkohol og narkotika som utviklingsproblem, både innenfor FORUTs nettverk og fra FN-organisasjoner og forskningsmiljøer verden over.
 
Grunnpensum
Et grunnpensum for den som vil lese seg opp på rus som utviklingsproblem er et annet av redskapene i verktøykassa fra FORUT. Her finnes anbefalt litteratur både for den som har en halvtime å avse og den som vil gå grundigere til verks.
 
Videre tilbyr FORUT en sjekkliste for organisasjoner som møter på rusproblemer i sine prosjektområder og som trenger råd om hvordan en kan gå fram for å sette inn effektive tiltak. Denne sjekklisten kan kombineres med et enkelt analyseverktøy for å beskrive problemer mer presist.
 
Oppdatering og videreutvikling
De som vil holde seg oppdatert på utviklingen på dette fagfeltet kan abonnere på et elektronisk nyhetsbrev som blir distribuert via e-post. – Det er første generasjon av verktøyene som vi nå presenterer, sier styreleder Braaten. – Etter hvert som redskapene blir brukt av ulike organisasjoner og i forskjellige situasjoner, regner vi med å opparbeide erfaring som gir grunnlag for videreutvikling og forbedring av materiellet.
 
  De nye verktøyene fra FORUT kan hentes ut her: www.add-resources.org/tools
 
Kontaktpersoner hos FORUT:
Dag Endal, e-post: dag.endal@forut.no og Øystein Bakke, e-post: oystein.bakke@forut.no
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD