Share this:

FORUT kondolerer

FORUT sender sine dyptfølte kondolanser til alle familier som har mistet noen av sine under bombeangrepet i Oslo og i terroraksjonen på Utøya. Spesielt føler vi sterk solidaritet med AUF.

Gjennom mange år har FORUT gitt bistand til samfunn og mennesker som har vært utsatt for katastrofer, naturskapte eller menneskeskapte. I dette som har rammet Norge har vi ingen spesiell funksjon, men som en del av det frivillige Norge føler vi ekstra sterkt med AUF som har måttet lide de store menneskelige tapene.

Vi slutter oss helhjertet til AUFs og regjeringens appell om å stå tydelig opp for viktige fellesverdier for hele den norske frivilligheten: åpenhet, toleranse, demokrati, engasjement og samfunnsansvar. Det som har skjedd, gjør at vi som enkeltpersoner og organisasjoner vil intensivere vårt samfunnsengasjement. Tragediene i regjeringskvartalet og på Utøya har nettopp understreket viktigheten av slikt engasjement, både det som skjer gjennom de politiske ungdomspartiene og gjennom ikke-partipolitiske organisasjoner.
FORUT har mottatt sympatierklæringer fra hele verden, fra land som selv har fått føle tragedier på kroppen og som vet hvilken utrygghet og fortvilelse terroren skaper. Denne sympatien gjelder hele det norske samfunnet.
FORUT vil samtidig uttrykke sin store respekt og takknemlighet for det lederskap, den trygghet og den profesjonalitet som både politiske myndigheter, politiet og helsevesenet har utvist i denne kritiske situasjonen. Dette gjør det lettere å være en solidaritetsorganisasjon i en krisetid.
Paul-Henrik Kielland                                                     Morten Lønstad
Styreleder                                                                        generalsekretær