Helseministeren og Øystein i FN
Share this:

Erklæring allerede vedtatt

Allerede på første dag av høynivåmøtet i FN ble det vedtatt en erklæring om ikke-smittsomme sykdommer.- Vedtaket er viktig for den globale helsen, sier Øystein Bakke.

Les FNs pressemelding fra høynivåmøtet her (på engelsk)

For første gang har FN satt ikke-smittsomme sykdommer på dagsorden. De 193 medlemslandene vedtok i dag en erklæring for å møte den globale trusselen som diabetes, kols, kreft og hjerte- og kar sykdommer er, både for helse, økonomier og sosial utvikling.

Erklæringen støtter også den globale alkoholstrategien som tar sikte på å redusere helseskade knyttet til bruk av rusmidler. – Jeg er likevel skeptisk til at alkoholindustrien får en partnerskapsrolle, sier Øystein Bakke, - aller mest fordi alkoholindustrien ser ut til å få en for stor rolle. Vi trenger en avgrensning for hva industrien skal gjøre og ikke gjøre. Den bør for eksempel ikke være involvert i å utforme alkoholpolitikken.
- Alle landene i FN anerkjenner nå at vi må jobbe i mange sektorer, ikke bare i helsesektoren for å bekjempe den dramatiske økningen i ikke-smittsomme sykdommer. Erklæringen er en viktig milepæl for å komme videre i kampen mot tobakk, fedme og andre risikofaktorer som fører til tidlig død og dårlig helse, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Alt for mange dør av ikke smittsomme sykdommer på verdensbasis, mange på grunn av mangel på tilgang til helsetjenester. Mange av dødsfallene kan forebygges. Bare i Norge dør rundt 20 mennesker hver dag av tobakksrelaterte sykdommer.

FORUT viktig del av delegasjonen

- For å lykkes med å hjelpe folk til å stumpe røyken, bevege seg mer, redusere alkoholbruk og spise sunnere mat er vi helt avhengige av at både privat og offentlig sektor setter dette høyt på dagsorden. Derfor har vi også med Kreftforeningen som representant for den norske alliansen for ikke-smittsomme sykdommer og den ruspolitiske organisasjonen FORUT i den norske delegasjonen, sier Strøm-Erichsen.
- Ser vi internasjonalt rammer ikke-smittsomme sykdommer svært urettferdig og er en hovedårsak til sosiale ulikheter i helse, helse- og omsorgsministeren.