FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Erik Solheim deler ut solidaritetspris
Heder og ære til FORUT

Erik Solheim deler ut solidaritetspris

Den 23. oktober ble FORUT tildelt Skolefrontens Fonds solidaritetspris for 2007 under en høytidelig tilstelning i Utdanningsforbundets lokaler i Oslo. Prisoverrekker var miljø- og bistandsminister Erik Solheim.
24.10.2007
Ellen Bjølseth
Erik Solheim og Morten Lønstad
Erik Solheim og Morten Lønstad
Skolefrontens Fond har sin basis i lærernes kamp under den andre verdenskrig. Avkastningen skal nyttes til tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet. Prisen gis til personer, organisasjoner eller institusjoner som gjennom arbeid med konkrete prosjekter i skolen, eller med barn og ungdom, har bidratt til å fremme nasjonal og internasjonal forståelse og solidaritet, og motvirke utvikling og utbredelse av diskriminerende og rasistiske holdninger. 
Oddvar Hallaråker
Oddvar Hallaråker
Leder i styret for Skolefrontens Fond, Oddbjørn Hallaråker, fortalte om bakgrunnen for både fondet og prisen. Skolefrontens fond ble etablert sommeren 1945 på grunnlag av midler som ble samlet inn i løpet av krigsårene – til ”Den illegale lærerkasse”. Det var penger som skulle gå til lærere og deres familier som på ulike måter deltok i motstandsbevegelsen. Etter krigen var det fortsatt penger igjen, og midlene gikk i mange år til æreslønn til dem som hadde deltatt i motstandskampen og til deres etterlatte. Fra og med 1983 kom det i gang en egen stipendordning, og på 1990-tallet dukket ideen om en solidaritetspris opp. Prisen er på 30 000 kroner, og et flott diplom følger også med.


 
Det var miljø- og bistandsminister Erik Solheim som overrakte prisen til FORUT, og i sin hilsningstale ga han uttrykk for stor anerkjennelse for det arbeidet FORUT utfører, særlig i ministerens ”annet hjemland”, Sri Lanka. FORUT er en av få internasjonale organisasjoner som uten avbrudd har holdt ut og vært til stede i problematiske områder som Jaffna og Kilinochchi, steder som har vært – og er – sterkt påvirket av borgerkrigen. Han fremhevet også at FORUT var engasjert i andre viktige, men også spesielt vanskelige land, som Sierra Leone, Nepal og Malawi. Disse landene opplever nå en ny optimisme som gir tro på utvikling i riktig retning.
 
Helga Hjetland
Helga Hjetland
Utdanningsforbundets leder, Helga Hjetland, fulgte opp med å rose FORUT for innsatsen i norske barnehager og skoler. FORUTs barneaksjon er et viktig virkemiddel i det antirasistiske arbeidet, og Utdanningsforbundet har selv vært en samarbeidspartner for FORUT ved å gå igjennom opplegget og sørge for at det pedagogiske aspektet er av god kvalitet.
 
FORUTs generalsekretær takket pent for prisen og positiv omtale og påpekte at rundt 75 000 barn deltar i barneaksjonen i høst. Til slutt kom det også rosende omtale ved lederen for Utdanningsforbundets internasjonale kontor, Lajla Blom, som selv har en fortid i FORUT. Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag for inviterte personer.


 
Og innimellom det hele underholdt Geirr Lystrup og barn fra Lilla H barnehage i Oslo med sanger fra barneaksjonen. Det ble et friskt innslag som viser noe av aktiviteten barneaksjonen utløser.
Geirr Lystrup og barn fra Lilla H barnehage i Oslo
Geirr Lystrup og barn fra Lilla H barnehage i Oslo
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD