FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  Du må være den forandring du ønsker å finne i verden

Du må være den forandring du ønsker å finne i verden

Ordene er Mahatma Gandhis, indisk politiker og åndelig leder (1869 - 1948). Gandhi settes fortsatt høyt av indere som ønsker sosiale endringer i samfunnet.
17.08.2010
Jorid Almås

Stolte kvinnegruppedeltakere
Stolte kvinnegruppedeltakere
Det er derfor ikke umulig at kvinnene som er organisert i organisasjonen APSAs selvhjelpsgrupper i Hyderabad i India har nettopp dette som motto for sitt arbeid.

En stor del av APSAs virksomhet i Bangalore og Hyderabad er å etablere selvhjelpsgrupper for kvinner. Formålet med gruppene er at kvinnene skal kunne bedre sin økonomiske situasjon gjennom sparing i gruppene og få mulighet til å låne penger gjennom gruppene. Kvinnene fungerer selv på samme måte som en lånerådgiver i banken ettersom alle lån må godkjennes ved at alle er enige om at lånet vil kunne tilbakebetales. Kvinnene kjenner hverandres økonomiske situasjon og kan derfor vurdere sannsynligheten for at den som låner pengene kan betale tilbake. Alle selvhjelpsgrupper tilhører en større sammenslutning, og på møter diskuterer de ting som de ønsker å forbedre i sitt nabolag, helsespørsmål og det de ellers måtte være opptatt av.    

Parkering etter avtale med
Parkering etter avtale med
I Hyderabad har selvhjelpsgruppene vært utgangspunkt for etablering av arbeidsplasser for disse kvinnene. Gruppene har vunnet offentlige anbudskonkurranser for kontrakter om renovasjon, gatefeiing, og innkreving av parkeringsavgift. I 2009 har de tatt steget videre og overtatt driften av fire statlige butikker.
 
Subsidierte dagligvarer
Den indiske staten har et offentlig apparat for distribuering av enkelte subsidierte matvarer og basisvarer til fattige husholdninger som matolje, lampeolje og ris, gjennom egne butikker som kalles Fair Price Shops. I Hyderabad har mange av disse butikkene gjennom lang tid drevet dårlig med tanke på at det er de fattige som er kundene. Butikkene har holdt stengt i åpningstidene, det har blitt jukset med vekten og det har blitt sagt at butikken er tom for matvarer og at det ikke lar seg gjøre å skaffe til veie enkelte varer. Butikkbetjeningen har regnet med at de fattige ikke vil protestere ettersom de hverken har tid eller penger å bruke på det. I realiteten har varene blitt holdt unna butikkene av de ansatte og solgt på svartebørs til betydelig fortjeneste, rett i lommene på de ansatte, og ofte i samarbeid med offentlig ansatte på lavere nivå.
 
APSA motiverte selvhjelpsgruppene i tre områder til å ta opp saken, og kvinnene begynte med å dokumentere de ulike misforholdene i butikkene og hvordan butikkene fungerte. De samlet denne informasjonen og presenterte det for offentlige inspektører og for ledelsen av den delen av den offentlige administrasjon som er ansvarlig, som er etaten for mat og sivile forsyninger.  
 
Myndighetene tok raskt affære med de ansvarlige for butikkene, som ble avskjediget. Deretter ble selvhjelpsgruppene spurt om de kunne tenke seg å overta driften av butikkene. Det takket de ja til, og nå er det fire butikker som blir drevet av selvhjelpsgrupper. Endringene har kommet raskt, og nå er det tydelig oppslag utenfor hver butikk om åpningstider og om hvilke varer som finnes på lager.
 
For kvinnene har resultatet vært formidabelt. Svindelen er stanset, de har gjort stor nytte for alle i eget lokalsamfunn og for byens myndigheter, og de har skaffet seg inntektsgivende arbeid. Dette er et godt eksempel på hvordan APSA bygger opp sterke grupper som tør å ta tak i vanskelige situasjoner. Det er grunn til å tro at Gandhi hadde vært fornøyd også. 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD