FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Dokumenterer brudd på barnekonvensjonen

Dokumenterer brudd på barnekonvensjonen

CWIN (Child Workers in Nepal) har et eget dokumentasjonssenter i Katmandu og har fått i oppdrag å rapportere brudd på barnerettighetene i Nepal til FN. Hvert halvår mottar også FORUT en oversikt over registrerte tilfeller som gjelder barns helse og beskyttelsesbehov.
13.10.2010
Ellen Bjølseth

Det er nokså dyster lesning, men samtidig kan man følge utviklingen fra tidligere rapporter, og utviklingen går i riktig retning. Omsorgssvikt og overgrep som ikke rapporteres sies det ikke noe om, så sammenligningsgrunnlaget ligger i tidligere halvårsrapporter.

I rapporten for januar til juni 2010, er det registrert totalt 2417 tilfeller av vold, sexovergrep, barnearbeid, barnedødsfall, forsvunne barn og barn på kant med loven. Dette er en markant nedgang fra 3069 tilfeller i samme periode i 2009. Her er et utdrag av rapporten:
 
HIV/AIDS
I 2009 var det registrert 2197 nye HIV-smittede slik at totalt er det 15 460 mennesker som lever med viruset i Nepal (tall for Norge: 4368 smittede). 213 av de nyrapporterte tilfellene var barn under 19 år. I aldersgruppen 15-19 år er det nå 525 smittede, og det er også bekymringsverdig at så mange som 455 er barn i alderen 5-9 år. De fleste er smittet i forbindelse med fødselen.
 
Andre smittsomme sydommer
Barn i Nepal er svært utsatt for smittsomme sykdommer. I 2009 ble 4,4 millioner barn vaksinert mot polio, men hundrevis blir hvert år rammet av sykdommer som kunne ha vært forebygget eller behandlet slik som meslinger, lungebetennelse og influensa. 21 barn døde. Mangel på rent drikkevann og gode sanitærforhold forårsaker diaré og krever mange liv hvert år. 88 % av befolkningen mangler tilgang til rent drikkevann.
 
Barns rett til beskyttelse
CWIN registrerte 187 tilfeller av vold mot barn i første halvår 2010 mot 197 året før, mens 33 barn og 10 nyfødte ble tatt livet av. 39 tilfeller av fysisk avstraffelse er registrert i år mot 72 i fjor. Når det gjelder ”psykisk tortur” er det meldt om 19 tilfeller, og 30 jenter har vært utsatt for ”menstruasjonsdiskriminering” dvs å bli stengt ute hjemmefra eller sperret inne i fjøset under menstruasjonsperioden, og en av dem døde etter slangebitt. CWIN registrerte 17 tilfeller av sexovergrep og 92 tilfeller av ren voldtekt. Ni av voldtektsofrene var under ti år. 52 av overgriperne ble arrestert.
 
1.	CWINs hovedkontor i Katmandu der dokumentasjonssenteret befinner seg.
1. CWINs hovedkontor i Katmandu der dokumentasjonssenteret befinner seg.
Dokumentasjon viktig
Registreringsarbeidet som CWIN utfører er et svært viktig middel i kampen for å bedre barns rettigheter. Fakta gir et mye bedre grunnlag for å påvirke beslutningstakere og skape holdningsendringer enn antagelser. Nepal har ratifisert barnekonvensjonen, men CWIN viser at det er langt mellom teori og praksis. Organisasjonen deltar i kampen for barns rettigheter med en engasjert stab, god ledelse, klare mål og solid basiskunnskap, blant annet gjennom dokumentasjonsenheten sin.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD