FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Den malawiske mannen må skapes på nytt!
Kirkeledere på FORUT-seminar:

Den malawiske mannen må skapes på nytt!

- Vi må skape en ny mannsrolle i Malawi. Den rådende forestillingen om hva et ekte mannfolk er, er til skade for både kvinner, barn og for mennene selv. Dessuten et hinder for utvikling av landet.
12.12.2007
Dag Endal
Lattermilde seminardeltakere
Lattermilde seminardeltakere
Det var historisk sus over debatten da Kirkens Nødhjelp og FORUT gjennomførte seminar med fokus på den malawiske mannen. Deltakerne konkluderte med at det er behov for et helt nytt syn på maskulinitet i Malawi. – Den afrikanske mannen må skapes på nytt. Det er snakk om intet mindre enn en sosial og mental revolusjon, som en av deltakerne uttrykte det.
 
Seminaret hadde som tema ”Maskulinitet, alkohol og HIV/AIDS” og er ledd i et nystartet samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp i Malawi og FORUT. Nå blir et knippe malawiske organisasjoner også knyttet til samarbeidet, som skal ha som mål å engasjere menn i forebygging av både alkoholproblemer og spredning av HIV/AIDS. For FORUT blir dette det første AIDS-spesifikke prosjektet som gjennomføres. For Kirkens Nødhjelp blir det første forsøk på å koble temaene alkohol og HIV/AIDS.
 
De 25 deltakerne på seminaret var ledere fra kirkesamfunn og frivillige organisasjoner i Malawi. Bare mannfolk. Kvinner ingen adgang – denne gangen! Det kom mange friske meldinger i løpet av diskusjonene, om alt fra de største samfunnsspørsmål til de minste kjønnsorganer.
 

Malawi – hardt rammet av HIV/AIDS

Landsby i kveldssol
Landsby i kveldssol
HIV/AIDS er et svært dramatisk samfunnsproblem i Malawi, som det er det i de øvrige landene i Afrika sør for Sahara. I denne regionen bor to tredjedeler av verdens rundt 40 millioner HIV-smittede. I Malawi er anslagsvis 14 prosent av befolkningen i alderen 15-49 år HIV-smittet. Det vil si at statistisk sett er hvert sjuende voksne menneske du møter, smittet av HIV! Dette gjør Malawi til et av verdens åtte-ni hardest rammede land. Det er anslått at bortimot én million barn i Malawi har mistet en eller begge foreldre på grunn av AIDS.
 
Konsekvensene av HIV/AIDS-epidemien i Malawi er store, på alle områder. Til forskjell fra de fleste andre sykdommer rammer HIV/AIDS den friskeste og mest arbeidsføre delen av befolkningen, ikke de gamle og svake. Den forventede levealderen er blitt redusert med ti år over en tiårsperiode. Et malawisk barn som blir født i dag, kan statistisk regne med å dø før fylte førti år. Til sammenligning kan et norsk, nyfødt jentebarn regne med et liv på rundt 85 år. Sykehusene i Malawi blir brukt til oppbevaring før døden, ikke til behandling for å komme på beina igjen. Arbeidsplasser preges av AIDS-dødsfall, enten det er medarbeidere som går bort eller kolleger som går i begravelser eller er borte for å hjelpe familier som har mistet en far eller en mor. Mange familier må fostre opp barn av avdøde slektninger. Som en framtredende kirkeleder fortalte: - Vi drev aktiv familieplanlegging. Vi ville ha fire barn, for det ville vi klare å forsørge. Nå har vi åtte barn, etter at min bror og hans kone døde fra sine fire barn. Mange malawiere kan fortelle lignende historier. I andre familier finnes det ingen voksne som kan ta over. Derfor har Malawi også et stort antall husholdninger der de største søsknene har blitt mor og far når de egentlige foreldrene er døde av AIDS.
 

Undertrykte kvinner og hensynsløse mannfolk

Karer som trekker en båt
Søkelyset rettes mot mannsrollen
Utbredelsen av HIV/AIDS er i Malawi – som i veldig mange andre land - veldig nært knyttet til kjønnsroller, tradisjonelle kjønnsroller. Satt på spissen: Undertrykte kvinner og hensynsløse mannfolk. Dette gikk klart fram av det bildet som de 25 organisasjonslederne tegnet av malawiske kjønnsroller på seminaret. Mannen skal være sjef i husholdningen og i samfunnet. Han skal være sterk, modig, uavhengig og allvitende. Den malawiske mannen forventer å ha alle privilegier i familien, han alene skal ta alle viktige beslutninger i husholdningen, men ikke utføre oppgaver i huset. Han skal kontrollere ressursene i familien, være dominerende over kvinner og barn og kunne bruke de metodene han ønsker for å irettesette kvinnene. Mannen skal være den som tar seksuelle initiativer, og han har rett til å ha mange sexpartnere. Han står dessuten ikke til ansvar for andre enn seg selv i familien.
 
Utroskap er nærmest en sosial og kulturell institusjon i det malawiske samfunnet. Det vil si mannens rett til å være utro mot kona. Det er ikke kulturell aksept for at kvinner er utro på tilsvarende måte. A man is a rolling stone, som det sies på folkemunne. Skulle det motsatte skje, at det er kona som er utro, er normen at hun blir utstøtt av familien og må reise tilbake til sin barndoms familie og landsby i skam, uten særlige utsikter til å stifte ny familie.
 

Kjært barn har mange navn

Morgendagens menn
Morgendagens menn
På mannsseminaret ble det i detalj forklart hvordan systemet fungerer. Kona regnes som førstedame i familien og en livslang partner. Så kommer elskerinna, som også kan være et langvarig forhold. I tillegg til dette kan mannen ha kortvarige forhold til noen eller mange elskerinner. Uttrykket som ble brukt, var ”samtidige partnerskap”, og de ulike involverte i slike partnerforhold hadde fått folkelige og humoristiske klengenavn. Dette er ofte et godt kjennetegn på fenomener som er både vanlige og aksepterte. Den langvarige, utenomekteskapelige elskerinnen blir ofte kalt second in command eller leader of the opposition - nestkommanderende eller leder for opposisjonen. De kortvarige elskerinnene kan ha klengenavn som relief workers, quick recharge, outstations eller floating trophees.
 
Mannens ”rett” til utroskap og mange sexpartnere møter en i alle lag av samfunnet, helt inn i de mest rettroende kristne menigheter. Kirkeledere forteller helt åpent om at mange menighetsbrødre sender familien hjem etter kirketid på søndag, mens far fortsetter festen med damer og drikking på den lokale baren.
 
Mandighet er for øvrig nært knyttet til drikking i Malawi, som i mange andre land. Et ekte mannfolk er en som kan drikke med begge hendene. Og den som er beruset, har rett til å ta seg friheter, spesielt overfor kvinner. Dette ligger i de tradisjonelle kjønnsrollene i regionen, men vold mot kvinner ser samtidig ut til å være nært knyttet til drikking, også i Malawi. Dette forholdet mellom alkohol og vold mot kvinner skal FORUT nå skaffe et bedre bilde av gjennom et forskningsprosjekt som SINTEF Helse gjennomfører i Malawi i disse dager.
 

Oppskrift på katastrofe

Malawi er et av landene der HIV/AIDS rammer normalbefolkningen, ikke bare spesielle grupper som sprøytenarkomane eller homofile. I denne situasjonen er utroskapskulturen og mannens dominans over kvinnen voldsomt risikabel. I tillegg kommer en del gamle tradisjoner som blir ekstra alvorlige i AIDS’ens tidsalder. Den malawiske mannens maktposisjon blir utnyttet overfor yngre kvinner. Sex på tvers av generasjonene er ikke uvanlig; eldre mannfolk som utnytter unge kvinner, til dels helt ned i barnealderen, noen ganger med tvang, andre ganger som del av en byttehandel der jentene får materielle ytelser som bytte mot sex. Fortsatt lever den katastrofale forestillingen om at en kan bli kvitt HIV-smitten ved å ha sex med en jomfru. Det samme gjør ritualet om at enker må ”renses” ved at en slektning av den avdøde mannen skal ha sex med henne noen dager etter begravelsen. I AIDS’ens tidsalder er kombinasjonen av mannens maktposisjon og tradisjonelle forestillinger rett og slett oppskriften på katastrofe for Malawi, både sosialt og kulturelt.
 

Økonomiske bidrag

Innsatsene mot HIV/AIDS er svært omfattende i Malawi. Hundrevis av millioner kroner blir hvert år satt inn i forebygging og behandling. Pengene kommer stort sett fra regjeringer og frivillige organisasjoner i Vesten. Norge er blant de store bidragsyterne. Når det gjelder penger, vil derfor FORUT alltid bli en spurv i tranedans i Malawi. Våre kroner vil gjøre lite fra eller til, men penger er ikke alt. Hvis en skal forebygge HIV/AIDS, er det like viktig å gjøre de rette tingene og gjøre disse tingene rett. Her kan FORUT bidra. FORUT er i ferd med å utvikle en kompetanse på sammenhengene mellom alkoholbruk og HIV/AIDS. Ved å legge inn alkoholforebygging som element i HIV/AIDS-programmer, kan programmene etter alt å dømme gi enda bedre virkning.
 

Gjengs oppfatning

Seminardeltakere i godt humør
Seminardeltakere i godt humør
Deltakerne på mannsseminaret bekreftet at sammenhengen mellom alkohol og HIV/AIDS er høyst relevant i Malawi. Særlig om en også kobler inn kjønnsdimensjonen. På seminaret var det stor enighet om at det er slik det fungerer: En mann som ikke drikker, er ikke noe skikkelig mannfolk. Menn møtes på drikkestedene for sosialt samvær, etter arbeidstid for dem som har arbeid og fra morgen til kveld for mange som er arbeidsledige. På baren får en høre siste nytt, prate om jobb og damer, skaffe seg nettverk i lokalsamfunnet. I dag er det jeg som spanderer, neste runde er på deg. Drikkestedene er også stedet der mange menn møter damer for tilfeldige bekjentskaper. Du starter med å spandere en drink og ender opp med tilfeldig og ubeskyttet sex – altfor ofte. En del av drikkestedene er organisert slik at det alltid er villige damer til stede og lokaler en kan bruke til uforstyrret aktivitet når de innledende glassene er drukket opp.
 

Sammenheng viktig

Gerard Chigona, Kirkens Nødhjelp i Malawi
Gerard Chigona, Kirkens Nødhjelp i Malawi, ledet seminaret
Med det nystartede prosjektet i Malawi ønsker FORUT og Kirkens Nødhjelp å skaffe seg kompetanse på to områder. For det første hvordan sammenhengen mellom den tradisjonelle mannsrolla, alkoholbruk og HIV/AIDS-smitte virker i praksis. For det andre hvordan menn kan trekkes inn som aktive partnere i forebygging av AIDS, ikke slippe unna som passive tilskuere til det som skjer. Det er en allment akseptert sannhet at en må satse på kvinnene om en skal lykkes med å skape utvikling, bedre helse osv i utviklingsland. Det er helt sikkert en god strategi. Men det er ikke tilstrekkelig som HIV/AIDS-strategi. Når kvinnene i stor grad blir ofre og bærer byrdene av HIV/AIDS-epidemien, er det urimelig at kvinnene alene også skal få alt ansvar for å finne løsningene på problemet. Skal den svært skadelige afrikanske mannsrollen endres, må mannfolk ansvarliggjøres. Den helt nødvendige kulturelle revolusjonen må komme i menns hoder like mye som i kvinnenes.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD