FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2007 >  Ber ambassaden om hjelp

Ber ambassaden om hjelp

I et brev til Norges ambassadør i Colombo har FORUT bedt om støtte i form av en protest til Sri Lankas regjering etter at flyvåpenet to ganger i løpet av november har sluppet bomber nær FORUTs kontor i Kilinochchi.
30.11.2007
Ingen ansatte ble skadet  i angrepene, men det ble betydelig skade på bygningen under det siste. All aktivitet i Vanni er innstilt inntil videre, og bare nøkkelpersoner er til stede på Kilinochchi-kontoret.
Det som har skjedd etter bombingen sist tirsdag og innholdet i Prabhakarans tale viser at beslutningen om å innstille arbeidet var riktig. FORUT anser situasjonen som svært alvorlig og frykter en videre opptrapping av konfllikten. Sivilbefolkningen utsettes for større påkjenninger, og det blir stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å operere i Vanni.
Det faktum at vi nå ble direkte berørt av bombingen, kan ikke tolereres. Norske myndigheter oppfordres derfor til å overbringe en klar protest til de srilankiske myndigheter om denne hendelsen i Vanni. Det blir umulig å arbeide som humanitær organisasjon medmindre myndighetene kan garantere handlingsrom og sikkerhet for våre operasjoner.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD