FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Nepal >  Barns rett til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse

Barns rett til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse

Siden 1996 har FORUTs partner i Nepal, CWIN (Child Workers in Nepal), utgitt statusrapporter om barns rettigheter. Rapporten for 2002 har både positive og negative elementer. Nepal ratifiserte FNs konvensjon om barns rettigheter i 1995 og skulle ha levert sin første periodiske rapport i 2000. Det er ennå ikke gjort.
03.03.2003
Fremtid: Gutter som levde som gatebarn har fått et hjem og en fremtid hos CWIN.
Noe av hensikten med CWINs rapport er å vise hvor vanskelig situasjonen faktisk er for en stor del av barna i Nepal. Selv om mye av lovverket ivaretar barns rettigheter, er virkeligheten en ganske annen fordi det ikke er vilje til å følge det opp.

Barns rettigheter har fått vanskeligere kår under den ustabile politiske situasjonen i Nepal. Konflikten mellom regjeringen og maoistene har ytterligere forverret den før så svake økonomien. Store deler av budsjettet er blitt overført fra utvikling til sikkerhet. Dette har påvirket viktige områder som utdanning, helse og rent drikkevarer, noe som berører barn direkte.

ILOs tidsbestemte mål om å utrydde de verste formene for barnearbeid er skjøvet fra 2005 til 2007. Regjeringens målsetning for fattigdomsreduksjon og utryddelse av analfabetisme og barnearbeid er god nok, men det er så som så med måloppnåelsen. Til tross for at Nepal har forpliktet seg på flere internasjonale menneskerettskonvensjoner, er et stort antall barn frarøvet selv de mest grunnleggende rettigheter. Årsaken til at forpliktelsene ikke har gitt synlige resultater, er mangel på politisk vilje, mangel på gode, menneskelige ressurser og mangel på institusjonsbygging.

I løpet av året ble det registrert 4506 tilfeller av overgrep mot barn. I 2001 var tallet 3609. CWINs registrering viser bare en del av virkeligheten. Mange, mange tilfeller blir ikke oppdaget eller dokumentert. Dokumentasjonen er viktig for å synliggjøre problemene. For mange barn er det rett og slett snakk om å overleve. Statistikken for 2002 viser at 41% av befolkningen er under 16 år. Av disse ble ca. 500 drept i trafikkulykker, mens hundrevis av andre ble skadet. 273 barn døde i andre ulykker. Nepal er et land der hundretusener av mennesker er berørt av matmangel og sult. 47% av barna er underernært, men en liten oppmuntring er at tallet er sunket fra året før, da det lå på 56,6%.

Bare 34% av barn født i 2002 ble registrert. Uten registrering får ikke barnet borgerskap og dermed ikke adgang til skolen for eksempel. Nepals mål er at alle barn skal gå på skolen innen 2015. CWIN mener målet er urealistisk. Riktignok begynner flere på skolen nå enn tidligere, men frafallet er like stort. Selv om gratis skolegang er vedtatt, er det mange skoler som krever skolepenger, og dermed stenges de fattigste ute. Det siste året arrangerte maoistene flere streiker, og dette medførte svært uregelmessig skolegang for tusenvis av barn i hele landet.

Kjønnsforskjellene er åpenbare. Av dem som begynner på skolen er forholdstallet 74 jenter mot 86 gutter, og det er mye større frafall blant jentene enn guttene også. I aldersgruppen 11-14 år jobber jenter dobbelt så mye som gutter. Nepal er ett av få land i verden der gjennomsnittlig levealder er lavere for kvinner enn for menn. Barneekteskap rammer også jenter hardest. Ifølge UNICEF er 34% av alle ekteskap i Nepal inngått med barn under 15 år, og barneekteskap praktiseres i mange distrikter.

Hele rapporten kan leses på CWINs hjemmeside: www.cwin-nepal.org
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD