Keradi-barn-med-plakater-14
Share this:

Barn som endringsagenter

Barn kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. En ny håndbok om rettighetsbasert forskning, utgitt av CWC i India, viser hvordan barn kan påvirke lokalpolitikken.

Håndboken er utviklet på bakgrunn av barns aktiviteter i Keradi i den indiske delstaten Karnataka. Med hjelp av voksne veiledere gjorde barna alt som skulle til for å påvirke lokalpolitikerne sine i det som omtrent tilsvarer et norsk kommunestyre. Saken dreide seg om nærmiljøet, og barna gikk systematisk til verks: Problemene ble definert. Gode arbeidsmetoder ble valgt. Data ble samlet inn. Informasjonen ble satt sammen og analysert. Konklusjoner ble trukket. Materialet ble forelagt politiske ledere i kommunen. Prosessen ga konkrete resultater.

Håndboken til barnerettighetsorganisasjonen CWC (The Concerned for Working Children) er nå tilgjengelig for andre organisasjoner for at de skal involvere barn i dokumentasjons- og påvirkningsarbeid.
 
 

Forbløffende

Kavita Ratna (tv) har god kontakt med barn- Erfaringene var både oppmuntrende og lærerike for oss voksne, sier Kavita Ratna, informasjonsleder hos CWC. – Nøyaktigheten og engasjementet som barna la for dagen i denne undersøkelsen, ærligheten og ønsket om å finne hele sannheten har vært forbløffende. Da informasjonen var samlet, var de veldig ivrige etter å dele den med andre barn og voksne på hjemstedet.
 
Nandrolli er en landsby i Keradi med 75-80 familier på til sammen 400-450 innbyggere. Alkoholisme var et stort problem i landsbyen. Kvinner og barn led under dette, og det skapte uro og frustrasjoner både i familien og i nærmiljøet.
 

Avfeid

Barn i Keradi som er medlemmer i barneorganisasjonen “Makkala Panchayat” (barnas kommunestyre) hadde flere problemer. De ble enige om å forsøke å løse alkoholproblemet. Dette var noe de hadde tatt opp med voksne politikere tidligere, men de var bare blitt feid til side med at det ikke var noen stor sak og i hvert fall ikke noe som barn kunne plage voksne med. Barna skjønte at de måtte gå fram på en annen måte og skaffe seg skikkelig informasjon om forholdene. De stilte seg spørsmålet: Hvordan kan vi vise hvor stort alkoholproblemet er her på stedet og dermed få de voksne til å ta tak i det? De bestemte seg for at de skulle sette i gang en “hold landsbyen ren”- kampanje og dermed få ryddet rundt alle arak-utsalgsstedene. Det ville gi dem rene kjensgjerninger.
 

Telling av arak-poser

Metoden var å telle alle de tomme arak-posene som lå strødd rundt arak-bodene. Den første dagen ryddet de hele Nandrolli. Dette fortsatte de med, ikke bare en dag eller to, men hele uken igjennom. De fikk også med seg en høytidsdag og en lørdag, som var lønningsdag for arbeiderne. Hver morgen plukket barn opp tomme sprit-poser og telte dem.
 

En stor sum

DatainnsamlingTil slutt regnet du ut gjennomsnittet for hele uken, og det ble 300 poser per dag. Så foretok de en beregning. En pose med arak koster elleve rupier (ca 1,35 kroner). Tre hundre koser 3300 rupier (kr 406). Det ble 99 000 rupier (kr 12 187) i måneden og 1 188 000 rupier (kr 146 242) pr år. Det var en enorm sum for en liten landsby med en befolkning på 400-450 mennesker.
 
Resten av historien kan man lese i CWC-håndboken. Her kan en også lese metode-kommentarer som gjør de lettere for andre å benytte de samme teknikkene for å mobilisere barn til handling.