FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter >  Alkohol og ikke-smittsomme sykdommer

Alkohol og ikke-smittsomme sykdommer

En lederartikkel i tidsskriftet Addiction i januar 2011 hevder at alkohol bør inkluderes når et spesielt høynivåmøte i FNs generalforsamling skal drøfte ikke-smittsomme sykdommer i september 2011.
03.02.2011
Øystein Bakke

 

Addicition, et av de ledende tidsskrifter innen sitt felt, påpeker at bevisene er styrket når det gjelder alkoholens rolle for utvikling av kreft, og at alkohol også er viktig for andre ikke-smittsomme sykdommer (NCD). Lederen, som er skrevet av professorene Robin Room og Jürgen Rehm, påpeker at det internasjonale byrået for kreftforsking (IARC) i Lyon, Frankrike, allerede i 1988 fant ut at "alkoholholdige drikker er kreftfremkallende for mennesker". I 2007 ble listen utvidet for krefttilfeller påvirket av alkohol.

Alkohol er forbundet med andre ikke-smittsomme sykdommer i tillegg. Forbindelsen til leversykdom er godt kjent, og tallene er fortsatt store for dødsfall som skyldes kreft og hjerte-karsykdommer som kan tilskrives alkohol.
 
Rom og Rehm påpeker at FN har bestemt å innkalle til et høynivåmøte (som inkluderer statsledere) i FNs generalforsamling om forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer i september 2011. Mange aktører er pådrivere for å få anerkjent betydningen av ikke-smittsomme sykdommer for den globale helsen (deriblant den nyopprettede Global NCD Alliance, bestående av fire store frivillige organisasjoner: Unionen for International Cancer Control (UICC), World Heart Federation, International Diabetes Federation, og Den internasjonale unionen mot tuberkulose).
NCD-alliansen søker å endre eller overskride FNs tusenårsmål slik at det blir gitt like mye oppmerksomhet til ikke-smittsomme som smittsomme sykdommer.
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppnådd enighet om fire risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer. Disse er tobakk, alkohol, kosthold og mangel på fysisk trening. Lederartikkelen påpeker at å flytte diskusjonen om ikke-smittsomme sykdommer til FN-nivå er et viktig initiativ som skaper presedens for fremtiden om håndtering av forebyggende helsepolitikk på internasjonalt nivå. Gitt de epidemiologiske bevis, er det viktig å sikre at alkoholproblemer er inkludert og diskutert på en fremtredende plass i de kommende diskusjoner og planlegging vedrørende forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, hevder de to redaktørene.

Les lederen her:
 
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD