FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Hjem >  30 mrd kroner i alkoholaksjer
Statens pensjonsfond utland:

30 mrd kroner i alkoholaksjer

Norges Bank la i dag fram årsrapporten for Statens pensjonsfond utland, ofte kallt Oljefondet, for 2010 og offentliggjorde samtidig aksjebeholdningen for fondet. Nær 30 milliarder kroner er plassert i alkoholaksjer.
18.03.2011
Øystein Bakke

Statens pensjonsfond utland har nærmere 30 milliarder kroner plassert i internasjonale alkoholselskaper. Dette er en økning på 13 prosent siden i fjor.

- Det er et paradoks at mens vi regulerer alkoholmarkedet i Norge, investerer staten stort i selskaper som satser på vekst i mange utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. På sikt bør de etiske retningslinjene for fondet endres slik at alkoholinvesteringer ikke lenger blir mulig, sier FORUTs generalsekretær Morten Lønstad.

Mange av de selskapene som Pensjonsfondet investerer i vokser stort i u-land. Brasil, Russland, India og Kina peker seg ut som spesielt lovende. Vekststrategien ligger i å satse på kvinner og ungdom.

Den største rene alkoholplasseringen i 2010 var Anheuser-Busch InBev med over fem milliarder kroner. I tillegg eide Pensjonsfondet aksjer for mer en fem milliarder kroner i Moet Hennessy Louis Vuitton som produserer en interessant blanding av vin, champagne og moteprodukter. Investeringene i selskap som Diageo, SAB Miller og Carlsberg var gjenstand for et debattinnlegg fra FORUT og AV-OG-TIL i Aftenposten i går.

En helt fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon viser at alkohol er den tredje viktigste årsaken til verdens helsebyrde målt i for tidlig død og varige funksjonshemming. Russland er det landet der alkohol utgjør det største problemet, men store voksende økonomier som Kina og Brasil har også en stor helsebyrde fra alkohol. Veksten i forbruket i mange land i sør bekymrer WHO.

Alkoholskadene inngår i en gruppe av ”ikke-smittsomme sykdommer” forårsaket av tobakk, manglende fysisk aktivitet, usunn mat og alkohol. Slike livsstilssykdommer er utbredt i Vesten, men spredningen av dem medfører en dobbel sykdomsbyrde for fattige land. Alkoholskadene kan beskrives som en industriell epidemi der det er multinasjonale industrigiganter som sprer sykdom – ikke malariamygg eller virus. Verdens helseorganisasjon har de senere årene vedtatt både en handlingsplan for å redusere ”ikke-smittsomme sykdommer” og en global alkoholstrategi. Et hovedelement i strategien er at landene må iverksette politikk som regulerer priser, tilgjengelighet og markedsføring av alkohol. Det ble fastslått at disse elementene samvirker og styrker hverandre. Studier viser også at alkoholmarkedsføring påvirker alkoholkonsumet, særlig blant ungdom. Økt eksponering for alkoholreklame øker sannsynligheten for tidlig alkoholdebut og økt konsum.

I september i år skal statsledere fra hele verden delta på et spesielt høy-nivåmøte i FN for å diskutere hvordan man kan håndtere helseutfordringene fra ikke-smittsomme sykdommer.
- Da bør ikke det norske pensjonsfondet gjennom sine investeringer fortsette å bidra til sykdomsspredningen, mener Lønstad.
 
Se debattinnlegg i Aftenposten: Tungt inne i alkohol
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD